Порядок заповнення

Опубликовано: 12 Фев 2014. Автор:

Порядок заповнення

 

Правила заповнення Податкового розрахунку регламентовано розділом III Порядку № 1020. Розглянемо особливості заповнення податковий агентом цього розрахунку.

Праворуч у клітинці «Стор.» проставляється номер сторінки Податкового розрахунку.

Відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» або «Уточнюючий».

Напроти напису «Порція №» проставляється номер порції.

Клітинки «Сума податкового боргу станом на 01.01.2011» не заповнюється.

Зазначається податковий номер юридичної особи — податкового агента, податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи — податкового агента (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний контролюючий орган).

Відмічається відповідна клітинка «Юридична особа» або «Самозайнята фізична особа».

У відповідних полях зазначається податковий номер контролюючого органу, до якого подається Податковий розрахунок, і відображається арабськими цифрами звітний період.

«Працювало у штаті» — проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, яка визначається відповідно до Інструкції № 286. А в клітинці «Працювало за цивільно-правовими договорами» — кількість працівників за цивільно-правовими договорами у звітному періоді. Ці реквізити заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників і лише для першої порції Податкового розрахунку.

Якщо юридична особа подає Податковий розрахунок у вигляді окремої порції за відокремлений структурний підрозділ, який не уповноважений нараховувати, утри­мувати і сплачувати податок до бюджету, клітинка «Працювало у штаті» не заповнюється.

Пояснення щодо заповнення табличної частини Податкового розрахунку наведено нижче.

 

Найменування графи

Код графи

Пояснення щодо заповнення

№ з/п

1

Відображається порядковий номер заповнюваного рядка

Податковий номер або серія та номер паспорта

2

Відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в Податковому розрахунку

Сума нарахованого

Доходу

За

Відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 1020. Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування ПДФО, суми єдиного внеску, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги (далі — ПСП) за її наявності.

У разі нарахування доходу його відображення у графі За є обов’язковим незалежно від того, виплачено такі доходи чи ні

Сума виплаченого

Доходу

3

Відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом

Сума нарахованого

Податку

Відображається сума ПДФО, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно з Податковим кодексом

Сума

перерахованого податку

4

Відображається фактична сума перерахованого ПДФО до бюджету

Суми зазначені у графах За, 3,4а, 4, відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (грн., коп.)

Ознака доходу

5

Зазначається ознака доходу згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 1020. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу.

Наприклад, доходи у вигляді заробітної плати й «лікарняні», виплачувані за рахунок роботодавця, мають ознаку доходу 101, суми винагород та інших виплат згідно з цивільно-правовими договорами — 102, суми авторської винагороди — 103, підзвітні кошти, не повернуті в строк, — 118, дохід у вигляді додаткового блага — 126.

При заповненні слід ураховувати, що Довідником ознак доходів установлено ознаки доходів для доходів, які як підлягають, так і не підлягають оподаткуванню ПДФО. Також визначено ознаки доходів для виплат, які фактично не є доходами фізичних осіб або будуть доходами при набранні чинності новими законами.

Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі та їх остаточна виплата здійснюватиметься у наступних кварталах, ознаку доходу в разі виплати слід зазначати відповідно до нарахованого у попередньому кварталі доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має

Дата прийняття на роботу (дд/ мм/рррр)

6

Відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу.

Якщо працівника було прийнято на роботу в одному звітному періоді, а дохід нараховано і виплачено у наступному, то згідно зі ст. 24 КЗпП укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

Згідно з п. 3.7 Порядку № 1020 графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, яких було прийнято у звітному періоді за місцем роботи та яким нараховано (виплачено) дохід у вигляді заробітної плати. При цьому у випадку якщо працівника було прийнято на роботу в одному звітному періоді (наприклад, ЗО листопада), а дохід нараховано і виплачено у наступному (наприклад, 2 грудня), то при заповненні та поданні Податкового розрахунку у графі 6 відображається дата прийняття на роботу минулого періоду (ЗО листопада)

Дата звільнення

з роботи (дд/ мм/рррр)

7

Відображається дата звільнення фізичної особи з роботи.

У разі відсутності нарахування та виплати доходу в кварталі, в якому відбулося звільнення працівника, графа 7 Податкового розрахунку не заповнюється

Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, яких приймали на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, яких було звільнено у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнено до початку ззггного періоду, але доходи отримано у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місце роботи у звітному періоді, графи 6 і 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу та її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі

 

Найменування графи

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Ознака ПСП

8

Відображається ознака ПСП згідно з Довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до Порядку № 1020. Зокрема, ПСП, надана згідно з пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу у розмірі 100% загальної ПСП, має ознаку 01, у розмірі 150% загальної ПСП згідно з пп. 169.1.3 цього пункту — 02, у розмірі 200% загальної ПСП згідно з пп. 169.1.4 цього пункту — 03, у розмірі 100% загальної ПСП для платника податків, що має двох дітей або більше у віці до 18 років, згідно з пп. 169.1.2 цього пункту — 04.

Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За їх відсутності проставляється прочерк. При заповненні цієї графи слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу.

Наприклад, для працівника, якому нараховувалася в кожному місяці IV кварталу заробітна плата (ознака доходу 101), але ПСП у кожному місяці надавалася за різними ознаками пільги (у жовтні — 03, у листопаді — 02, у грудні — 04), заповнюватимуться три рядки з однією ознакою доходу (101), але різними ознаками пільги (02, 03, 04)

Ознака (0,1)

9

Заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків. У ній відображається ознака 0, якщо рядок потрібно ввести, чи ознака 1, якщо рядок потрібно вилучити

В останньому рядку розрахунку зазначаються загальні суми за графами За, 3,4а та 4.

 

У кінці Податкового розрахунку проставляються кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у Податковому розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок не враховується
   

Оставить комментарий

Топ комментаторов


  Читать все последние комментарии сайта можно, нажав на ссылку в верхнем правом углу "Комментарии RSS"


  Срочные объявления на месяц Новомосковск Украина:


   

  Для того, чтобы Ваше объявление было размещено в этой колонке, а также на двух досках объявлений по Новомосковску и Днепропетровской области, при подаче объявлений в пункте приемов объявлений газеты «Новомосковск», ставьте в бланке объявления галочку «Разместить в Интернете».


   
    * Продам дрова сухие. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (25 апреля 2017)
   
    * Продам дрова твердых пород. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (28 февраля 2017)
   
    * Сдам небольшой домик у реки. Недорого. Т. 098-488-67-36, 099-297-77-04 (27 октября 2016)
   
    * Тамада. Ваш праздник будет особенным! Живая музыка. Тел. 098-317-59-16, Лена, 050-361-82-63 (27 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комн. квартиру. АО, МП окна, кондиционер, мебель. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комн. квартиру в центре. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
   
    * Продам трактор Т-25. Т. 099-664-69-86, Виктор (12 октября 2016)
   
    * Сдам 2-х комнатную квартиру. Т. 068-414-98-04 (14 сентября 2016)
   
    * Обрезка деревьев в Новомосковске и Новомосковском районе правильно Обрезка деревьев правильно, крона в Новомосковске Днепр области и сады Новомосковского района. Посадка, Обработка. Омоложение старых фруктовых. Виноград. Розы. Хвойные. Спортивный газон. Горки, водопады, фонтаны и т.д. Т. 067-191-41-93 (27 августа 2016)
   
    * Утепление домов в Новомосковске Утепление домов и 1 этажей в Новомосковске, Днепр. области, выезжаем для работ по утеплению дома в села Новомосковского района. Опыт работы. Пенопласт + армирование сетки. Т. 095-906-26-27 (27 августа 2016)
   
    * Лепка на стене из гипса, художественно-оформительские работы. Т. 097-853-81-71
  (11 июля 2016)
   
    * Украинский язык. Обучение. Т. 096-925-71-05

  %d такие блоггеры, как: