Порядок проведення

Опубликовано: 15 Янв 2015. Автор:

Порядок проведення

 

Процедура річного перерахунку полягає в уточненні правильності нарахування й сплати ПДФО окремо за кожний місяць звітного податкового року та як наслідок дає змогу:

• виправити помилки, допущені при утриманні ПДФО у періоді, що підлягає перерахунку (наприклад, у разі наявності перехідних виплат, віднесених до заробітної плати, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпускних тощо);

• перевірити правильність документального оформлення відповідних підстав для застосування ПСП (заява, підтвердні документи) та дотримання граничного розміру доходу у вигляді заробітної плати, який дає право на застосування ПСП за кожний місяць.

Водночас перерахунок не проводиться у разі виконання одночасно таких умов:

• до заробітної плати працівника протягом кожного звітного податкового місяця не застосовувалася ПСП;

• у всіх періодах нарахування доходу працівникові у звітному році не було перехідних виплат;

• оподатковуваний дохід працівника в кожному звітному місяці 2014 р. не перевищував 12 180 грн., тобто у роботодавця були відсутні підстави застосовувати дві ставки податку (15 і 17%).

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого ПДФО, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення суми такої недоплати (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

При цьому якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата ПДФО, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання роботодавця за відповідний місяць, а при недостатності такої суми — зменшується сума податкових зобов’язань наступних податкових періодів до повного повернення суми такої переплати.

Розглянемо алгоритм перерахунку за наявності перехідних періодів.

Визначається сума нарахованого доходу за кожний місяць 2014 р. з урахуванням  відпускних,  лікарняних тощо, які було нараховано безпосередньо за відповідні місяці.

У разі виправлень у нарахуванні заробітної плати й інших виплат, які коригувались у більшу або меншу сторону, повинно бути визначено  правильну  суму заробітної плати за відповідними місяцями. Уточнені місячні оподатковувані доходи розраховуються кожний окремо як об’єкти оподаткування.

Потім визначається база оподаткування щодо кожного місяця окремо шляхом зменшення нарахованої заробітної плати на суму ЄСВ та ПСП за її наявності.

Визначається сума ПДФО: якщо база оподаткування не перевищує 12 180 грн., застосовується ставка 15%, якщо перевищує, — 17% до суми перевищення; порівнюємо розраховану суму ПДФО із сумою фактично утриманого ПДФО за 2014 р.

Приклад 1. У березні 2014 р. нараховано лікарняний за лютий 2014 р. у сумі 2700 грн., у червні 2014 р. — відпускні за липень 2014 р. у сумі 10 500 грн. та у жовтні — лікарняний за вересень 2014 р. у сумі 1615 грн.

У табл. 1 наведено нараховану заробітну плату та утримання з неї.

Таблиця 1 

Розрахунковий період 2014 р. Сума нарахованого доходу, грн. Сума ЄСВ, грн. (гр. 2 х 3,6% (2% — для лікарняних)) Сума доходу без ЄСВ, грн. (гр. 2 — гр. 3) База оподаткування, грн. Сума ПДФО, грн. Загальна сума ПДФО, грн.
15% 17% 15% 17%
Січень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Лютий 2300 82,80 2217,20 2217,2 0 332,58 0 332,58
Березень 7700 234 7466 7466 0 1119,90 0 1119,90
Квітень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Травень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Червень 15 500 558 14942 12 180 2762 1827 469,54 2296,54
Липень 2500 90 2410 2410 0 361,50 0 361,50
Серпень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Вересень 3810 137,16 3672,84 3672,84 0 550,93 0 550,93
Жовтень 6615 212,30 6402,70 6402,70 0 960,41 0 960,41
Листопад 5000 180 4820 4820 0 723 723
Грудень 5000 180 4820 4820 0 723 723
Усього 68 425 2394,26 66 030,74 63 268,74 2762 9490,32 469,54 9959,86

 

У результаті річного перерахунку перевіряється правильність нарахування ПДФО за лютий, червень та вересень 2014 р. Сума лютневих лікарняних, нарахованих у березні 2014 р., відноситься на лютий 2014 р., вересневих, нарахованих у жовтні 2014 р., — на вересень 2014 р., а сума відпускних за червень 2014 р., нарахованих у липні 2014 р., — на червень 2014 р. Відповідно має бути перераховано суму ПДФО. Результати перерахунку

наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунковий період 2014 р. Сума нарахованого доходу, грн. Сума ЄСВ, грн. (гр. 2 х 3,6% (2% — для лікарняних)) Сума доходу без ЄСВ, грн. (гр. 2 — гр. 3) База оподаткування, грн. Сума ПДФО, грн. Загальна сума ПДФО, грн.
15% 17% 15% 17%
Січень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Лютзій 5000 136,80 4863,20 4863,20 0 729,48 0 729,48
Березень 5000′ 180 4820 4820 0 723 0 723
Квітень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Травень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Червень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Липень 13 000 468 12 532 12 180 352 1827 59,84 1886,84
Серпень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Вересень 5425 169,46 5255,54 5255,54 0 788,33 0 788,33
Жовтень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Листопад 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Грудень 5000 180 4820 4820 0 723 0 723
Усього 68 425 2394,26 66 030,74 65 678,74 352 9851,81 59,84 9911,65

 

Сума фактично утриманого ПДФО за 2014 р. становить 9959,86 грн., а розрахована сума — 9911,65 грн. При розподілі сум нарахованих доходів до відповідних місяців у липні застосовуються дві ставки податку — 15 і 17%.

Таким чином, за результатами перерахунку сума ПДФО, що підлягає поверненню, становить: 9959,86 грн. — 9911,65 грн. =  48,21 грн.

Розглянемо алгоритм проведення річного перерахунку ПДФО з метою визначення права на ПСП.

Перевіряється наявність підстав, у платника податку для застосування ПСП, зокрема наявність заяви працівника про її застосування та підтвердних документів у разі застосування підвищеного розміру ПСП. Перелік зазначених документів та порядок їх подання затверджено Порядком № 1227.

При цьому слід зазначити, що ПСП починає застосовуватися з дня отримання роботодавцем заяви та підтвердних документів.

Уточнюється нарахована і фактично виплачена заробітна плата за 2014 р. з урахуванням перехідних виплат, наприклад відпускні, лікарняні тощо. При цьому нагадаємо, що з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Щодо тих місяців звітного періоду, в яких коригувався розмір заробітної плати, перевіряється правильність застосування ПСП. Тобто відкоригована зарплата порівнюється з граничним розміром доходу, що дає право на застосування ПСП (у 2014 р. — 1710 грн.), і якщо така зарплата не перевищує 1710 грн., працівник має право на ПСП.

Визначається база оподаткування за кожний місяць, в якому заробітну плату відкориговано окремо шляхом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу на суму ЄСВ, і здійснюється перерахунок суми ПДФО (враховуючи придбане або втрачене право на застосування ПСП), яка порівнюється з сумою фактично утриманого ПДФО впродовж року з виплачених доходів, щодо яких проводився перерахунок.

Приклад 2. На підприємстві працює чоловік, який має трьох неповнолітніх дітей. Його заробітна плата становить 5000 грн. Він подав заяву про застосування ПСП та копії свідоцтв про народження дітей.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП такому батьку, визначається як добуток суми, наведеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, та відповідної кількості дітей, тоб­то 1710 грн. х 3 = 5130 грн.

У червні 2014 р. йому нараховано відпускні за червень — липень у сумі 4000 грн. (червень — 1500 грн., липень — 2500 грн.), які було включено до заробітної плати за червень.

За червень нараховано дохід у сумі 7870,97 грн. (заробітна плата — 3870,97 грн., відпускні — 4000 грн.); утримано ЄСВ у сумі 283,35 грн. (7870,97 грн. х 3,6%); утримано ПДФО — 1138,14 грн. (7870,97 грн. — 283,35 грн.) х 15%.

За липень нараховано заробітну плату у сумі 2900 грн.; утримано ЄСВ — 104,40 грн. (2900 грн. х 3,6%); утримано ПДФО — 145,29 грн. (2900 грн. — 104,40 грн. — 1827 грн.) х 15%, де 1827 грн. — ПСП (609 грн. х  троє дітей).

Проводиться перерахунок ПДФО. Для цього розподіляється сума перехідних відпускних за місяцями їх нарахування й перераховується сума податку:

• за червень нарахований дохід становить 5000 грн. (заробітна плата — 3500 грн.; відпускні —1500 грн.); утримується ЄСВ —180 грн. (5000 грн. х 3,6%); ПДФО — 448,95 грн. (5000 грн. — 180 грн. — 1827 грн.) х 15%;

• за липень нараховано дохід —4553 грн. (заробітна плата — І2053 грн.; відпускні — 2500 грн.); утримується ЄСВ — 163,91 грн.(4553 грн. х 3,6%); ПДФО — 384,31 грн. (4553 грн. — 163,91 грн. — 1827 грн.) х 15%.

За результатами перерахунку сума ПДФО, що підлягає поверненню працівнику, становить: (1138,14 грн. + 145,29 грн.) — (448,95 грн. + 384,31 грн.) = 450,17 грн.
   

Оставить комментарий

Топ комментаторов


    Никита (1)

Читать все последние комментарии сайта можно, нажав на ссылку в верхнем правом углу "Комментарии RSS"


Срочные объявления на месяц Новомосковск Украина:


 

Для того, чтобы Ваше объявление было размещено в этой колонке, а также на двух досках объявлений по Новомосковску и Днепропетровской области, при подаче объявлений в пункте приемов объявлений газеты «Новомосковск», ставьте в бланке объявления галочку «Разместить в Интернете».


 
  * Продам дрова сухие. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (25 апреля 2017)
 
  * Продам дрова твердых пород. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (28 февраля 2017)
 
  * Сдам небольшой домик у реки. Недорого. Т. 098-488-67-36, 099-297-77-04 (27 октября 2016)
 
  * Тамада. Ваш праздник будет особенным! Живая музыка. Тел. 098-317-59-16, Лена, 050-361-82-63 (27 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комн. квартиру. АО, МП окна, кондиционер, мебель. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комн. квартиру в центре. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
 
  * Продам трактор Т-25. Т. 099-664-69-86, Виктор (12 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комнатную квартиру. Т. 068-414-98-04 (14 сентября 2016)
 
  * Обрезка деревьев в Новомосковске и Новомосковском районе правильно Обрезка деревьев правильно, крона в Новомосковске Днепр области и сады Новомосковского района. Посадка, Обработка. Омоложение старых фруктовых. Виноград. Розы. Хвойные. Спортивный газон. Горки, водопады, фонтаны и т.д. Т. 067-191-41-93 (27 августа 2016)
 
  * Утепление домов в Новомосковске Утепление домов и 1 этажей в Новомосковске, Днепр. области, выезжаем для работ по утеплению дома в села Новомосковского района. Опыт работы. Пенопласт + армирование сетки. Т. 095-906-26-27 (27 августа 2016)
 
  * Лепка на стене из гипса, художественно-оформительские работы. Т. 097-853-81-71
(11 июля 2016)
 
  * Украинский язык. Обучение. Т. 096-925-71-05

%d такие блоггеры, как: