ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2014

Опубликовано: 06 Мар 2014. Автор:

Держбюджет

 

ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2014

 

Верховна Рада України ухвалила 16 січня Закон про Держбюджет. Уже 21 січня він був опублікований у газетах «Голос України» (№ 10) та «Урядовий кур’єр» (№ 11). Цим Законом передбачено, що він набирає чинності з 01.01.2014 р. Однак звертаємо увагу на ст. 94 Конституції України, згідно з якою закон набирає чинності не раніше дня його опублікування. Тож 21 січня — дата набрання чинності Законом про Держбюджет.

Зупинимося детальніше на показниках, які затверджено Законом про Держбюджет або залежать від нього.

 

 Таблиця 1

 

Термін дії

Мінімальна заробітна плата

У місячному розмірі, грн.

У погодинному розмірі, грн.

01.01.2014 — 30.06.2014

1218

7,3

01.07.2014 — 30.09.2014

1250

7,49

01.10.2014 — 31.12.2014

1301

7,8

 

 

Таблиця 2

 

Показник / соціальні та демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

з 01.01.2014 р.

з 01.07.2014 р.

з 01.10.2014 р.

Одна особа

1176

1207

1256

Діти віком до 6 років

1032

1059

1102

Діти віком від 6 до 18 років

1286

1320

1373

Працездатні особи

1218

1250

1301

Особи, які втратили працездатність

949

974

1014

 

 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Статтею 9 Закону про Держбюджет установлено, що рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону № 1768 у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100% відповідного прожиткового мінімуму. Числовий вираз гарантованого мінімуму на 2014 р. наведено у табл. 3.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 р. не може бути більше ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення  прожиткового мінімуму  (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах згідно із Законом № 2628 у 2014 р. збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

 

Таблиця 3

 

Соціальні та демографічні групи населення

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, грн.

з 01.01.2014 р.

з 01.07.2014 р.

з 01.10.2014 р.

Діти до 6 років

877,2

900,15

936,7

Діти від 6 до 18 років

1093,1

1122

1167,05

Працездатні особи

255,78

262,5

273,21

Особи, які втратили працездатність

949

974

1014

 

Розмір податкової соціальної пільги у 2014 році

 

Нагадаємо, що податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу). Тобто у 2014 р. такий граничний розмір доходу становить 1710 грн.

Крім цього, п. 1 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу передбачено, що до 31.12.2014 р. ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (далі — ПМ) у розрахунку на місяць, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (табл. 4).

                                                                                                                                 Таблиця 4

Граничний

:розмір доходу, право

на отримання

ПСП, грн.

Прожитковий мінімум (ПМ), грн.

Розмір пільги,% ПМ

Сума ПСП, грн.

100% для осіб, визначених у підпунктах 169.1.1 та 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу

150% для осіб, визначених у пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу

200% для осіб, визначених у пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу

1710,00

1218,00

50

609,00

913,50

1218,00

 

 

 

 

 

Ставка ПДФО, яка залежить від розміру отриманого доходу

 

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу залежно від розміру і оподаткування ставка податку може становити 15 або 17%.

При цьому база оподаткування визначаєтьзя у вигляді доходів (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті), у тому числі, але але не виключно, у формі зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат з винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею; виграшу гравця отриманого від організатора азартної гри. Розглянемо, як впливає база оподаткування на розмір ставки податку (табл. 5).

Таблиця 5

 

Ставка податку, %

Розмір бази оподаткування, грн.

15 (до бази оподаткування, визначеної з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу в календарному місяці, розмір якої не перевищує (дорівнює) десятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року)

? 12180

17 (до суми перевищення бази оподаткування, визначеної з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу в календарному місяці над десятикратним розміром мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року)

>12180

 

Особливості оподаткування окремих видів доходів у 2014 році

 

            1710 грн. – сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної,  що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу).

До розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються:

сума коштів, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру 1710 грн. на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу й отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу);

• кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку роботодавцем померлого за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує 3420 грн. (пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу);

сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума у 1710 грн. (пп. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу);

вартість дарунка (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) у сумі, що не перевищує 609 грн. у розрахунку на місяць (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу);

сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею, у розмірі, що не перевищує 60 900 грн. (пп. 165.1.46 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу);

сума виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно в розмірі, що не перевищує 1710 грн. (пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

 

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

 

Нагадаємо, що максимальна величина бази нарахування ЄСВ — це максимальна сума доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдинии внесок і яка становить 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 частини першої ст. 1 Закону № 2464) (табл.. 6).

 

 

Таблиця 6

 

Термін дії

Розмір, грн.

01.01.2014 — 30.06.2014

20 706

01.07.2014 — 30.09.2014

21 250

01.10.2014 — 31.12.2014

22 117

 

 

Розмір страхових внесків для підприємців

 

Частиною одинадцятою ст. 8 Закону № 2464 передбачено, що ставка ЄСВ для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб становить 34,7% визначеної пунктами 2 та 3 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок. Останній визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений Законом № 2464 на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Крім того, база нарахування обмежується максимальною величиною для нарахування ЄСВ (п. 4 ст. 1 вищезазначеного Закону).

Водночас фізичні особи — підприємці та самозайняті особи можуть на добровільних засадах брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Розмір ставок ЄСВ залежно від виду страхування наведено у табл. 7.

 

Таблиця 7|

 

Термін дії

Розмір страхового внеску

Ставка ЄСВ (грн.) у разі

обов’язкового страхування (34,7%)

добровільного страхування у загальнообов’язковому державному соціальному

страхуванні

у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (36,6%)

від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання

(36,21%)

за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (38,11%)

01.01.2014 -30.06.2014

Мінімальний

422,65

445,79

441,04

464,18

Максимальний

7184,98

7578,40

7497,64

7891,06

01.07.2014 — 30.09.2014

Мінімальний

433,75

457,50

452,63

476,38

Максимальний

7373,75

7777,50

7694,63

8098,38

01.10.2014 -31.12.2014

Мінімальний

451,45

476,17

471,09

495,81

Максимальний

7674,60

8094,82

8008,57

8428,79

 

 

Ставки єдиного податку

 

Пунктами 293.1 та 293.2 ст. 293 Податкового кодексу для платників єдиного податку першої та другої груп встановлено фіксовану ставку податку, прив’язану до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

для платників єдиного податку першої групи — у межах від 1 до 10% розміру мінімальної заробітної плати;

для платників єдиного податку другої групи — у межах від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно ставку податк у 2014 р. наведено в табл. 8.

 

Таблиця 8

 

Платник єдиного податку

Ставка єдиного податку, грн.

 

Мінімальна

Максимальна

Перша група

12,18

121,80

Друга група

24,36

243,60

 

 

Розмір добових для відряджень

 

Згідно з абзацом четвертим 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 Податвого кодексу до складу податкових витрат включаються добові витрати у розмірі, прив’язаному до мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. А тому гранична сума витрат відрядження щороку переглядається. Наведені норми встановлено для працівників підприємств усіх форм власності, крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами що повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, для яких постановою встановлено окремі норми.

Наведемо  граничні розміри добових на 2014 р. (табл.9).

 

Таблиця 9

 

Вид відрядження

Розмір добових, грн.

У межах України

? 243,60

(не більш ніж 0,2 розміру мінімальної зарплати)

За кордон

? 913,50

(не більш ніж 0,75 розміру мінімальної зарплати)

 

Розмір допомоги при народженні дитини

 

Розміри та порядок виплати допомоги при народженні дитини регулюються ст. 12 Закону № 2811. Зазначимо, що розмір допомоги нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Розміри такої допомоги у 2014 р. наведено у табл. 10.

 

Таблиця 10

 

Період, на який припадає день народження дитини

Розмір допомоги при народженні дитини, грн.

Виплата допомоги при народженні дитини, грн.

на першу дитину (30 ПМ)

на другу (60 ПМ)

на третю і кожну наступну дитину (120 ПМ)

перша виплата (10 ПМ)

решта суми допомоги рівними частинами щомісяця

на першу дитину (протягом наступних 24 місяців)

на другу дитину (протягом наступних 48 місяців)

на третю і кожну наступну дитину (протягом наступних 72 місяців)

1

2

3

4

5

6 ((гр.2-гр.5)/24

7 ((гр. 3-гр.5)/48

8((гр. 4-гр.5)/72)

01.01.2014-30.06.2014

30 960

61 920

123 840

10 320

860

1075

1576,67

01.07.2014-

30.09.2014

31 770

63 540

127 080

10 590

882,50

1103,13

1617,92

01.10.2014-31.12.2014

33 060

66 120

132 240

11 020

918,33

1147,92

1683,61

 

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб (на 01.01.2014 р. — 1218 грн.), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 130 грн. (ст. 15 Закону № 2811).

 

Мінімальний розмір аліментів

 

Згідно з частиною другою ст. 182 Сімейного кодексу мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених ст. 184 цього Кодексу. Мінімальні розміри . в залежно від періоду їх виплати наведено в табл. 11.

Таблиця 11

 

 

Вік дитини

Період виплати аліментів

 

з 01.01.2014 р.

З 01.07.2014р.

з 01.10.2014 р.

 

Діти віком до 6 років

309,6

317.70

330,60

 

Діти віком від 6 до 18 років

385,80

396,00

411,90

 

 
 
   

Оставить комментарий

Топ комментаторов


    Стас (1)

Читать все последние комментарии сайта можно, нажав на ссылку в верхнем правом углу "Комментарии RSS"


Срочные объявления на месяц Новомосковск Украина:


 

Для того, чтобы Ваше объявление было размещено в этой колонке, а также на двух досках объявлений по Новомосковску и Днепропетровской области, при подаче объявлений в пункте приемов объявлений газеты «Новомосковск», ставьте в бланке объявления галочку «Разместить в Интернете».


 
  * Продам дрова сухие. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (25 апреля 2017)
 
  * Продам дрова твердых пород. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (28 февраля 2017)
 
  * Сдам небольшой домик у реки. Недорого. Т. 098-488-67-36, 099-297-77-04 (27 октября 2016)
 
  * Тамада. Ваш праздник будет особенным! Живая музыка. Тел. 098-317-59-16, Лена, 050-361-82-63 (27 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комн. квартиру. АО, МП окна, кондиционер, мебель. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комн. квартиру в центре. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
 
  * Продам трактор Т-25. Т. 099-664-69-86, Виктор (12 октября 2016)
 
  * Сдам 2-х комнатную квартиру. Т. 068-414-98-04 (14 сентября 2016)
 
  * Обрезка деревьев в Новомосковске и Новомосковском районе правильно Обрезка деревьев правильно, крона в Новомосковске Днепр области и сады Новомосковского района. Посадка, Обработка. Омоложение старых фруктовых. Виноград. Розы. Хвойные. Спортивный газон. Горки, водопады, фонтаны и т.д. Т. 067-191-41-93 (27 августа 2016)
 
  * Утепление домов в Новомосковске Утепление домов и 1 этажей в Новомосковске, Днепр. области, выезжаем для работ по утеплению дома в села Новомосковского района. Опыт работы. Пенопласт + армирование сетки. Т. 095-906-26-27 (27 августа 2016)
 
  * Лепка на стене из гипса, художественно-оформительские работы. Т. 097-853-81-71
(11 июля 2016)
 
  * Украинский язык. Обучение. Т. 096-925-71-05

%d такие блоггеры, как: